Descarca documentul

Directioneaza 20% din impozitul pe profit (persoane juridice).

Descarcă contractul de sponsorizare de mai sus.

Asociatia „CENTRUL DE RECUPERARE BUCOVINA” este o asociație nou înființată, cu aspirații mari, care dorește să ajute cât mai mulți copii și tineri cu dizabilități, pentru a avea o viață independentă.

Există și o formă de ajutor financiar care nu costă nimic. Este vorba de direcționarea a 3,5 % din impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice, și a 20 % din impozitul pe profit sau impozitul pe venit  în cazul celor juridice.

Și firmele ne pot întinde o mână de ajutor, așa cum au făcut-o și până acum: tot pe site-ul nostru, în meniul „Direcționează” se află și contractul de sponsorizare

În acest caz, 20% din impozitul pe profit pot însemna vieți salvate.

  1. Plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Începand cu 01 aprilie 2019 microîntreprinderile care efectuează sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pana la nivelul valorii, reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Facilitățile prevazute de Codul fiscal se aplică doar dacă sponsorizările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Legii 32/1994. Potrivit acesteia, poate fi beneficiar al sponsorizării:

  1. a) orice persoană juridică fara scop lucrativ, care desfasoară în Romania sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  2. b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevazute la lit. a);
  3. c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum șicărți ori publicațiidin domeniile definite la lit. a);
  4. d)orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscută de catre o persoană juridică fără scop lucrativ sau de catre o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Astfel, dacă în cazul plătitorilor de impozit pe profit se pot deduce, în limitele prevăzute de Codul fiscal, sumele acordate în cadrul contractelor de sponsorizare către orice persoană ce poate fi beneficiar al sponsorizării conform Legii 32/1994, cu mențiunea că, în cazul entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unitati de cult sumele pot fi deduse doar dacă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale), în cazul entităților ce datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor entitățile pot deduce doar sponsorizările efectuate pentru susținerea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităti de cult și doar dacă acestea figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Așadar, poți face o sponsorizare fără să te coste nimic!

CE RAMANE DE FĂCUT?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între firma dvs. şi Asociație, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiti şi al impactului pe care l-au avut în viaţa celor ce au avut nevoie de noi.

Te invităm să ne cunoaștem și să discutăm mai multe despre proiectele noastre.

Sebastian Crăciun, Iuliana Mindrila și Daniela Nasui
email: contact@centrurecuperarebucovina.ro
tel: +40 799 337007